Aoi-Mizuno

Aoi Mizuno

Chiều cao 157 cm (62 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 83-58-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 30 tháng 11 năm 1993

Nơi sinh Tokyo

Dân tộc Nhật Bản

Videos